Lechera 13% Proteína Bruta

Alimento balanceado, para ser suministrado a vacas en período de lactancia. Se recomienda suministrar a razón de 150 a 300 grs. por litro de leche.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

PARÁMETRO
PROTEÍNA BRUTA (mínimo)
MATERIA GRASA (mínimo)
Fibra Cruda (máximo)
Minerales Totales (máximo)
Humedad (máximo)
Calcio (mínimo – máximo)
Fósforo (mínimo – máximo)
EQUIVALENTE PROTEICO MÁXIMO (EPMAX)

% sobre sustancia tal cual
13%
3%
8%
5%
12%
1,0% – 1,3%
0,8% – 1,0%
2,9%

Valor Energético: ENERGÍA METABOLIZABLE 2,85 Mcal/kg.

Date: 14 enero, 2021